Privatlivspolitik

Generelt
Dette website udbydes af Bibliotekernes Temasamarbejde, og når du klikker dig ind på websitet, indsamles en række oplysninger om din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Hvad bruges dine personoplysninger til?
Vi indhenter kun persondata til brug for vores virksomhed, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Bibliotekernes Temasamarbejde.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

3.1 Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement eller deltage i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om f.eks. navn, adresse, postnummer, e-mail og arbejdsplads. I forbindelse med tilmelding til et arrangement er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt.

3.2 Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, der er tilpasset dine interesser.

3.4 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Bibliotekernes Temasamarbejde, skal du rette henvendelse på temasamarbejde@aalborg.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3.5 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.6 Tjenester på sociale medier
Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner såsom Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, før du afgiver personoplysninger. Bibliotekernes Temasamarbejde påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

Kontakt og klagemål
Du har naturligvis mulighed for at kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan vi indsamler, opbevarer eller behandler dine personoplysninger. Vi bestræber os på at løse klager, men hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale tilsynsmyndighed i Danmark, Datatilsynet.

Du bedes skriftligt fremsende din anmodning eller klage til:
Bibliotekernes Temasamarbejde
Rendsburggade 2
Postbox 839
9100 Aalborg
temasamarbejde@aalborg.dk

Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at verificere din identitet, før vi kan handle på din anmodning eller klage. Vi kan også bede dig om mere information for at sikre, at du er autoriseret til at indgive en anmodning eller klage, når du kontakter os på vegne af en anden person.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få det seneste nyt om fra bilbliotekernes Temasamarbejde