UGE17

UGE17 er borgernes landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål. Den tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - sammen med en masse samarbejdspartnere, både nationalt og lokalt. Læs mere her: https://db2030.dk/uge-17-2/

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle kan være med. Biblioteker kan følge med her: https://www.facebook.com/groups/bibliotekernesverdensmaalsfora

Som UGE17 bibliotek forpligter I jer til at sætte fokus på verdensmålene i uge 17. Tilmelding sker ved at skrive til Thomas på tsr@db.dk

HVEM STÅR FOR UGE17?

DB2030 har nedsat en projektgruppe til at koordinere indsatsen i UGE17f: 

  • Thomas Sture Rasmussen/DB2030 - UGE17 overordnet tsr@db.dk
  • Helene Bruhn Schwartzman/Aarhus Bibliotekerne - DR og klimahandledag
  • Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030 - kontakt til folkeoplysningen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få det seneste nyt om fra bilbliotekernes Temasamarbejde