BIBLIOTEKERNES TEMASAMARBEJDE

Bibliotekernes temasamarbejde samler flest mulige af landets biblioteker om et aktuelt og debatskabende tema. 

Bibliotekerne arbejder ud fra devisen om, at mange biblioteker står stærkere end et, og at landets biblioteker i fællesskab har en stærk stemme i den offentlige debat. Samlet i flok får bibliotekerne styrken til at indgå samarbejde med en række forskellige partnere. Både store nationale partnere, som fx Danmarks Radio, men også mindre lokale partnere.

Bibliotekerne formidler på alle bibliotekets platforme; i de fysiske biblioteksrum, på web og sociale medier og gennem lokale events og aktiviteter. Alt sammen med fokus på

  • Samarbejde med nationale og lokale partnere
  • Samarbejde med skoler, museer og arkiver
  • Aktuelle samfundsdebatter
  • Aktiviteter for børn og voksne
  • Inspiration, viden og litteratur
  • Digital formidling

Det nationale samarbejde på de danske biblioteker er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og koordineres af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.

Viden skaber os
I 2018 har bibliotekerne fokus på videnskab. At formidle viden og skabe rammer for læring er en af bibliotekernes kerneopgaver. Bibliotekerne kan være med til at få viden ud fra forskergangene og gøre videnskab spændende og fascinerende for mange danskere – også dem, som måske ikke på forhånd er interesseret i temaet. Videnskaben kan være med til at forandre os som mennesker og have en stor indflydelse på vores liv. Videnskab handler om at skabe, om at være nysgerrig og om at lege ny viden ind.

Tema 7: "Viden skaber os - Kroppen" i uge 7-10 med peak-uger i uge 9-10
Tema 8: "Viden skaber os - kodning" i uge 39-42 med peak-uger i uge 40-41