BIBLIOTEKERNES TEMASAMARBEJDE

Bibliotekernes temasamarbejde samler flest mulige af landets biblioteker om et aktuelt og debatskabende tema. Bibliotekerne arbejder ud fra devisen om, at mange biblioteker står stærkere end et, og at landets biblioteker i fællesskab har en stærk stemme i den offentlige debat. Samlet i flok får bibliotekerne styrken til at indgå samarbejde med en række forskellige partnere. Både store nationale partnere, som fx Danmarks Radio, men også mindre lokale partnere.Tema 12: Vores natur

2020 bliver naturens år, hvor vi vil gøre danskerne mere nysgerrige på den danske natur, som er lige på den anden side af hækken. Vi vil gøre danskerne klogere på den danske natur og opfordre til at udforske, opleve og tage aktivt del i naturen.

Som den oplagte rolle har bibliotekerne en masse litteratur om naturen, som de kan videreformidle. Men flere biblioteker er også begyndt at inddrage naturen i forbindelse med fx arrangementer, hvor højtlæsning foregår i naturen eller på lokationer, som litteraturen omhandler. Naturen og dens ressourcer er et højaktuelt emne, der har hele verdens bevågenhed, og det er oplagt, at bibliotekerne er medvirkende til at øge kendskabet til naturen og bringe danskerne i kontakt med deres indre Søren Ryge.

Tema 12: "Vores natur" sker i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og kører i uge 37-42 med startskud på FN's internationale læsedag den 8. september. Fokus på efterårets kampagne er rewilding, biodiversitet og på hvordan vi bliver bedre til at passe på naturen.

I foråret gennemførte vi 1. del af "Vores natur", som kørte i uge 16-20. På grund af Covid-19 blev det udelukkende en digital kampagne.

 

        

 

Klik her hvis dit bibliotek skal være med i Bibliotekernes Temasamarbejde

Vores natur - forårskampagne

Hele 2020 er udnævnt til Naturens år, og allerede i foråret tog vi hul på den første store kampagne i samarbejde med 76 af landets biblioteker, Danmarks Radio, De Naturhistoriske Museer, Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Kampagnen blev noget anderledes end vi først havde forestille os pga. Covid-19. Da bibliotekerne bl.a. blev lukket ned, og vi ikke længere måtte afholde arrangementer, besluttede vi at køre en udelukkende digital kampagne. På trods af den nye virkelighed blev kampagnen skudt godt fra start, og vi fik borgerne lidt tættere på den danske natur.

Tilbageblik på tidligere kampagner

I 2015 startede Bibliotekernes Temasamarbejde op med den første kampagne "Ensomhed".

Se et tilbageblik på nogle af de mange kampagner, som Bibliotekernes Temasamarbejde har udarbejdet.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få det seneste nyt om fra bilbliotekernes Temasamarbejde