BIBLIOTEKERNES TEMASAMARBEJDE

Obs! Som følge af den nationale hjemsendelse af offentligt ansatte, vil serverne i Temasamarbejdet hjemkommune sandsynligvis en tid lang være overbelastede pga. næsten 10.000 medarbejderes øgede brug af hjemmearbejdspladser. I stedet for ustabil korrespondance via mail, har vi derfor besluttet at svare på spørgsmål til temasamarbejdet via vores gruppe på facebook frem til d. 30 marts. Har du spørgsmål beder vi dig derfor henvende dig her

Bibliotekernes temasamarbejde samler flest mulige af landets biblioteker om et aktuelt og debatskabende tema. 

Bibliotekerne arbejder ud fra devisen om, at mange biblioteker står stærkere end et, og at landets biblioteker i fællesskab har en stærk stemme i den offentlige debat. Samlet i flok får bibliotekerne styrken til at indgå samarbejde med en række forskellige partnere. Både store nationale partnere, som fx Danmarks Radio, men også mindre lokale partnere.

Bibliotekerne formidler på alle bibliotekets platforme; i de fysiske biblioteksrum, på web og sociale medier og gennem lokale events og aktiviteter. Alt sammen med fokus på

  • Samarbejde med nationale og lokale partnere
  • Samarbejde med skoler, museer og arkiver
  • Aktuelle samfundsdebatter
  • Aktiviteter for børn og voksne
  • Inspiration, viden og litteratur
  • Digital formidling

Det nationale samarbejde på de danske biblioteker er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og koordineres af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.

Vores natur

2020 bliver naturens år, hvor vi vil gøre danskerne mere nysgerrige på den danske natur, som er lige på den anden side af hækken. Vi vil gøre danskerne klogere på den danske natur og opfordre til at udforske, opleve og tage aktivt del i naturen.

Som den oplagte rolle har bibliotekerne en masse litteratur om naturen, som de kan videreformidle. Men flere biblioteker er også begyndt at inddrage naturen i forbindelse med fx arrangementer, hvor højtlæsning foregår i naturen eller på lokationer, som litteraturen omhandler. Naturen og dens ressourcer er et højaktuelt emne, der har hele verdens bevågenhed, og det er oplagt, at bibliotekerne er medvirkende til at øge kendskabet til naturen og bringe danskerne i kontakt med deres indre Søren Ryge.

Tema 11: "Vores natur" kører i uge 16-20.

 

Tilmeld dit bibliotek ved at klikke her